Wednesday, January 27, 2010

Zastavíme pokrok?

Už delší dobu pozoruji jeden trend v ochraně památek historických oblastí.
Ještě než se mu ale začnu věnovat, chtěl bych říct, že chápu, že zachovat památky z naší minulosti je důležité a že jsou kulturním dědictvím.
V poslední době mám však občas pocit, že z ochrany jakýchkoli starších budov, ale i jen jejich základů nebo zřícenin se stává pouze jakési schraňování, omluvte ten výraz, haraburdí, přes které se dřív nebo později nebudeme mít kam hnout.
Už teď se objevují výrazné problémy při jakémkoli pokusu o modernizaci hlavního města, které je celé propleteno pamětihodnostmi, které jsou jako svatyně chráněny před jakýmkoli zásahem.
Konkrétně teď mluvím o dvou projektech, jeden už začal, tunel Blanka, o druhém se jedná a to o modernizaci Karlova náměstí.

V případě tunelu Blanka si památkáři vzpomněli, že chtějí zachovávat části města ve chvíli, kdy už stavba několik let pokračuje a přitom jeho velkou výhodou bude odvedení dopravy pod zem a další možnosti revitalizace povrchu zašlé Letné.


Ve druhém případě jde v návrzích hlavně o to, zmodernizovat Karlovo náměstí, propojit jeho oddělené části, přesměrovat dopravu a vytvořit podchody pro chodce.
V tomto případě se místní bouří proti kácení stromů, které by se vysadily nové a usazené tak, aby celý park určitě i vizuálně vypadal lépe
A také památkářům vadí výstavba podchodů a podzemních částí
Ředitel Národního památkového ústavu Praha Michael Zachař k tomu řekl
„Klíčovým problémem je centrální část náměstí, kde v prostoru před dnešním kostelem sv. Ignáce dříve stála kaple Božího těla, zbudována parléřovskou stavební hutí. Předpokládáme, že se zde pod zemí nacházejí její zbytky a ty by mohly být poškozeny při stavbě podchodu pod Ječnou ulicí,“
 Ano znamenalo by to poškození částí staveb, které jsou pod zemí, dále nepoužitelné a nikdy už je nikdo neuvidí. Co víc, některé návrhy počítají s jejich uchováním a odhalením, takže nezůstanou schovány zrakům veřejnosti, ale ta je naopak bude moct prozkoumat.

Celý návrh dále počítá s jakýmsi odkrytím celého náměstí a město si od toho slibuje snížení kriminality a množství narkomanů v této oblasti.
Podobný krok nakonec chce uplatnit město i rekonstrukcí Hlavního nádraží, kde v nových pasážích nebudou mít bezdomovci místo k noclehu a trávení dne a tak se z obávaného objektu, kam se leckdo bál vstoupit, obzvlášť v pozdějších hodinách.

V obou případech a ve spoustě dalších dochází ke zdržování a rušení plánů na modernizaci právě kvůli památkářům, kteří za každou cenu chtějí uchránit každý kus kamene.
Jak jsem zmínil na začátku, nechci památky ničit, ale nechci ničit hlavně ty, které mají ještě nějaký kulturní význam. Zbytky základů pět metrů pod zemí, které stojí v cestě prospěšné modernizaci, podle mě tento význam nemají.
Nenechme se zavalit "haraburdím" a pokud to k něčemu bude, pojďme vytvořit moderní a krásná města a místa.

No comments: